güldürmə

güldürmə
«Güldürmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • güldürmək — icb. 1. Gülməsinə səbəb olmaq. Uşağı güldürmək. Qıdıqlayıb güldürmək. // Gülüş doğurmaq. Cəfər əmi öz sözü ilə kimsəni güldürmək istəməmişdi. H. N.. Hələ bir iş də Veyslə yoldaşlarını lap bərk güldürmüşdü. Ə. Ə.. 2. məc. Sevindirmək, kefini açmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləco: — (Şamaxı) zarafatcıl, məzhəkəçi. – Əhməd çox ləco: adamdı, adamı güldürməkdən öldürür; – Sən yap ləco:sanmış ki …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • açmaq — f. 1. Qapalı bir şeyin qapağını və s. ni qaldırmaq, götürmək, çıxartmaq. Qazanın ağzını açmaq. Qutunu açmaq. Sandığın qapağını açmaq. // Örtülü bir şeyin örtüyünü qaldırmaq, götürmək, çılpaq etmək. Döşünü açmaq. Başını açmaq. – Niqabın üzdən aç,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • artistlik — is. Artistin sənəti, işi. Artistlik etmək. Artistliklə məşğul olmaq. Artistlik qabiliyyəti. Artistlik etmək məc. – təlxəklik etmək, oyunbazlıq etmək, adamları güldürmək. Baş rolu ifa edən Qudurğana cənabları səhnədə etdiyi oyunbazlığı ilə özünün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güldürücülük — is. Gülüş əmələ gətirmə, güldürmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nağılbaşı — is. folk. Dinləyiciləri maraqlandırmaq, güldürmək üçün nağılların əvvəlində söylənən yüngül məzmunlu müqəddimə, giriş; məsələn, Hamam hamam içində; Xəlbir saman içində; Dəvə dəlləklik elər; Köhnə hamam içində və s …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təlxəklik — is. 1. Təlxəyin işi, peşəsi (bax təlxək 1 ci mənada). <Xan:> Belə mirzələrin peşəsi təlxəklikdir. S. R.. 2. Adam güldürmə, oyunbazlıq. Təlxəklikdən əl çək! …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üz — is. 1. İnsan başının qabaq hissəsi; surət, sifət, çöhrə, sima. Üzünün ifadəsi. Qəşəng üz. – Mərcan bəy diqqətlə Kərbəlayı Qubadın üzünə baxır. Ü. H.. <Qızın> yumru, gözəl üzü və yanaqları açıq sərin havada qızarmışdı. M. İ.. // Heyvan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yad — 1. sif. 1. Qohum olmayan, qohumluq və ya yaxınlıq əlaqələri ilə bağlı olmayan; özgə, kənar. Yad uşaqlar. Özünü yad adam kimi hiss etmək. – Bir gün kişi diqqət eləyib görür ki, övrəti gündüzlər ayağına corab geymir, . . yad kişilərin də yanında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zərbəçi — sif. köhn. Zərbəçiliklə əlaqədar olan; qabaqcıl. Zərbəçi fəhlələr. Zərbəçi briqada. // İs. mənasında. İstehsalat zərbəçiləri. Zərbəçilər toplanışı. – <Qurban Fatmanisəyə:> . . Sən də oxuyarsan, onlar kimi savadlanarsan, daha zərbəçiyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”